Konferencja w Toruniu

Zapowiedziana w poprzednim wydaniu Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (nr 115) na dzień 7 grudnia 2019 r. ogólnopolska konferencja „Solidarni z represjowanymi” odbyła się w Toruniu. Konferencję zorganizowali „Obywatele RP”

Głównym, i właściwie jedynym, temat konferencji były tzw. „ustawy represyjne”, które sporej części emerytów mundurowych zmniejszyły drastycznie wypracowane przez nich emerytury renty i renty rodzinne.
Patronatem spotkanie objął wicemarszałek senatu - Michał Kamiński. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: Arkadiusz Myrcha, Katarzyna Piekarska i „nasz obrońca” Andrzej Rozenek.
W trakcie obrad przedstawiono aktualny stan prac na projektami przywracającymi mundurowym pełnię praw emerytalnych, omawiano kwestie prawne, propagowano - napisane „przez nas i o nas” - książki, przeprowadzono dość burzliwą dyskusję, z udziałem kilkorga, obecnych na konferencji, prawników specjalizujących się w „naszych sprawach”.
Z listem do zebranych zwrócili się nieobecni na konferencji: były minister MSWiA Andrzej Milczanowski, poseł Robert Kwiatkowski oraz poprzez telebim poseł Bartosz Arłukowicz.
W czasie obrad wyświetlono film Andrzeja Dziedzica pt. „Listy śmierci”.
W konferencji uczestniczyło ponad 200 z całej Polski. Warmia i Mazury był reprezentowany przez 8 członków Koła SEiRP w Olsztynie.

Tekst: Jolanta Ołów

 

Doroczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie miało miejsce w dn. 26 września 2019 r., tydzień po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów SEiRP w Płońsku. Zaproszeni goście, prezesi Kół Terenowych i Zarząd Wojewódzki z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość, że żaden przedstawiciel Zarządu Głównego nie będzie w Posiedzeniu uczestniczył, jakby tego było mało ZG nie powiadomił Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie o rezygnacji z udziału w obradach.

U operatorów sieci komórkowej, z firmami budowlanymi, kupując lub sprzedając samochód podpisujemy umowy. Co zrobić kiedy mamy wątpliwości dotyczące ich treści lub jeśli ktoś nie wywiązał się z wykonania pisemnych zobowiązań? Teraz w Olsztynie powstał ośrodek gdzie można udać się po pomoc prawną w takich sytuacjach, a my o tym na co trzeba uważać i jak może pomóc instytucja Ośrodka Konsumenckiego rozmawiamy z Zenonem Królikiem, koordynator ośrodka. – Ośrodek Konsumencki w Olsztynie to nowa inicjatywa... 

W czwartek, 23 maja, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki w Olsztynie odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób. Poruszyli wiele tematów, m.in. problem odpowiedzialności zbiorowej po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej, bariery komunikacyjne osób głuchych, czy problemy służby zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do seniorów.

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Zgromadzeni goście złożyli kwiaty i znicze pod tablica pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

HTTP://WARMINSKO-MAZURSKA.POLICJA.GOV.PL/OL/AKTUALNOSCI/56530,W-100-ROCZNICE-POWOLANIA-POLICJI-PANSTWOWEJ-ODDALI-HOLD-ZAMORDOWANYM-POLICJANTOM.HTML