Porządek obrad
posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP
w dn. 30 czerwca 2020 roku (wtorek)  w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku

Konferencja w Toruniu

Zapowiedziana w poprzednim wydaniu Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (nr 115) na dzień 7 grudnia 2019 r. ogólnopolska konferencja „Solidarni z represjowanymi” odbyła się w Toruniu. Konferencję zorganizowali „Obywatele RP”

W czwartek, 23 maja, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki w Olsztynie odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób. Poruszyli wiele tematów, m.in. problem odpowiedzialności zbiorowej po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej, bariery komunikacyjne osób głuchych, czy problemy służby zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do seniorów.

Doroczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie miało miejsce w dn. 26 września 2019 r., tydzień po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów SEiRP w Płońsku. Zaproszeni goście, prezesi Kół Terenowych i Zarząd Wojewódzki z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość, że żaden przedstawiciel Zarządu Głównego nie będzie w Posiedzeniu uczestniczył, jakby tego było mało ZG nie powiadomił Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie o rezygnacji z udziału w obradach.

U operatorów sieci komórkowej, z firmami budowlanymi, kupując lub sprzedając samochód podpisujemy umowy. Co zrobić kiedy mamy wątpliwości dotyczące ich treści lub jeśli ktoś nie wywiązał się z wykonania pisemnych zobowiązań? Teraz w Olsztynie powstał ośrodek gdzie można udać się po pomoc prawną w takich sytuacjach, a my o tym na co trzeba uważać i jak może pomóc instytucja Ośrodka Konsumenckiego rozmawiamy z Zenonem Królikiem, koordynator ośrodka. – Ośrodek Konsumencki w Olsztynie to nowa inicjatywa...