Wszyscy obecni

 

Społeczna Rada Seniorów tym razem spotkała się dn. 17 stycznia 2020 r.

Na posiedzenie zaproszono panią Katarzynę Todarczuk, Naczelnika Wydziału Praw Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Naczelnik szeroko i przystępnie omówiła także prawa pacjenta wchodzące w „Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej’ zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dn. 17 listopada 2019 r. Pani Naczelnik zachęcała do rejestrowania się na internetowym koncie pacjenta, tak w związku w wejściem (8 stycznia 2020) e-recept, jak sprawdzenia na tym koncie przebiegu leczenia i kuracji.


Członkowie SRS i zaproszeni goście na wspólnym zdjęciu.Na ostatnie w tym roku posiedzenie zebrała się Społeczna Rada Seniorów erygowana przy Urzędzie Marszałkowskim Warmii i Mazur. W obradach wzięła udział pani wicemarszałek Jolanta Piotrowska. W czasie obrad szeroko omówiono działalność Rady w mijającym roku i planowane zadania na rok 2020.

Przez blisko 10 godzin odkrywaliśmy (7 kwietnia 2019 r.), w grupie 50. osobowej Tajemnice Miast i Miasteczek Warmii i Mazur, a wyszukując „Pałace i Dwory Warmii i Mazur”. Odkryć dokonywaliśmy pod kierunkiem renomowanych przewodników PTTK Olsztyn z Koła Rodzinnego „Laurencja”, pani Ireny Dunajewskiej i pani Barbary Golakowicz historyk średniowiecza. Był to 126 rajd i przedostatni przed przerwą wakacyjną.

W drugi czwartek miesiąca (11 kwietnia 2019 r.), jak zazwyczaj, członkowie Rady Olsztyńskich Seniorów spotkali się po raz dwudziesty pierwszy na, co miesięcznym, posiedzeniu w Olsztyńskim Ratuszu, w Sali 219.

W Dniu Kobiet, 8 Marca, Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zorganizowało, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5), debatę: o stanie geriatrii w Regionie, o wypracowaniu sposobów i metod na zwiększenie dostępu seniorów województwa do opieki geriatrycznej poprzez tworzenie kolejnych przychodni geriatrycznych i szpitalnych oddziałów tego rodzaju.