Robert Biedroń przypomniał, że jest emocjonalnie związany z Olsztynem, bo tu studiował. - Olsztyn dał mi szansę, by być tam, gdzie obecnie jestem - mówi. - Olsztyn jest znany w całej Polsce jako miasto otwarte i tolerancyjne. Mieszkańcy takich miast zasługują na więcej, tak by nie musieli z nich wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy i dachu nad głową. Dlatego proponuję swój program "Start dla młodych".

Środowy poranek Zarząd Wojewódzki SLD w Olsztynie rozpoczął konferencją prasową przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Zgromadzonej grupie Olsztynian program kandydata na prezydenta Biedronia przedstawiali: posłanka Falej Monika, poseł Marcin Kulasek, szef SLD Władysław Mańkut i młodzież z „Przedwiośnia”. Najliczniejszą grupą uczestniczącą w konferencji byli członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, którzy w tym dniu odbyli swoje pierwsze posiedzenie, po trzymiesięcznej przerwie wywołanej epidemią C-19.

Wszyscy obecni

 

Społeczna Rada Seniorów tym razem spotkała się dn. 17 stycznia 2020 r.

Na posiedzenie zaproszono panią Katarzynę Todarczuk, Naczelnika Wydziału Praw Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Naczelnik szeroko i przystępnie omówiła także prawa pacjenta wchodzące w „Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej’ zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dn. 17 listopada 2019 r. Pani Naczelnik zachęcała do rejestrowania się na internetowym koncie pacjenta, tak w związku w wejściem (8 stycznia 2020) e-recept, jak sprawdzenia na tym koncie przebiegu leczenia i kuracji.

Wielu czlonków SEiRP w Olsztynie uczestniczylo w kampanijnym spotkaniu z kadnydatem na prezydenta RP, aktualnym prezeydentem Warszawy, Rafałaem Trzaskowskiim. Poniższa informacja, opis spotkania, została przedrukowana z portalu olsztyn24.pl. Na ich stronie www jest także olbrzymia galeria zdjęć z tego wydarzenia wyborczego. Zdjęcie nagłówkowe i umieszczone w galerii są własnego autorstwa.


Członkowie SRS i zaproszeni goście na wspólnym zdjęciu.Na ostatnie w tym roku posiedzenie zebrała się Społeczna Rada Seniorów erygowana przy Urzędzie Marszałkowskim Warmii i Mazur. W obradach wzięła udział pani wicemarszałek Jolanta Piotrowska. W czasie obrad szeroko omówiono działalność Rady w mijającym roku i planowane zadania na rok 2020.