Dwudzieste posiedzenie Rady Olszyńskich Seniorów II Kadencji, którego obrady odbyły się w sali nr 207 Urzędu Miasta Olsztyn, zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: pani Barbara Rytwińska – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie i pan Łukasz Ślusarczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Wiodącym tematem posiedzenia, stąd zaproszenie tych a nie innych osób do udziału w obradach, było przygotowanie programu obchodów XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny na przełomie maja i czerwca 2019 r

.Zaproszeni Państwo zadeklarowali swoje wsparcie merytoryczne i organizacyjną obsługę obchodów. Szczegółowy program obchodów, miejsce i termin (przewidywany 31 maja 2019 r.) imprezy finałowej podsumowującego XXI Dni Rodziny zostanie opracowany przez Zespół ds. Bezpieczeństwa, Edukacji i Kultury Rady OS, którym kieruje pani Sabina Maria Dąbrowska.
Omówiono (referent pan Henryk Jabłoński) przebieg prac nad projektem adaptacji części pomieszczeń budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Głowackiego. Problemem, jak zawsze przy tego rodzaju przedsięwzięciach stanowią finanse. 300 tys. złotych uzyskanie w konkursie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w minionym roku jest kwotą znaczącą, ale nie wystarczającą na renowację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb seniorów. Projekt przystosowawczy pochłonie niemal 60% tej kwoty. W związku z tym istnieje potrzeba poszukiwania dalszych kwot, sponsorów i zainteresowania problemem Wojewody, Marszałka i Prezydenta Olsztyna.


Postanowiono przerwać, pozostawiając decyzję kontynuacji akcję „Miejsca Przyjazne Seniorom” Obecnie w Olsztynie jest takich miejsc 97: zakłady usługowa, sklepy (głównie spożywcze i piekarnie, lokale gastronomiczne, itp.).


Delegowano członków Rady na obrady Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, które odbędzie się w dn. 21 marca 2019 r w Sejmie RP i na posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Socjalnej mającej obradować w tym samym dniu, także w Sejmie, promującą rządowy program „Dostępność Plus 2018-2025”.


Słodkim akcentem z powodu „Krystyny” posiedzenie zostało podkreślone, podsumowane i zaakceptowane przez aklamację, mimo że przewodniczący ROS Drugiej Kadencji prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski nie poddał owego „podsumowania” pod głosowanie.

Tekst i zdjęcia: 

Wiceprzewodniczący ROS Jerzy K. Kowalewicz