W Dniu Kobiet, 8 Marca, Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zorganizowało, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5), debatę: o stanie geriatrii w Regionie, o wypracowaniu sposobów i metod na zwiększenie dostępu seniorów województwa do opieki geriatrycznej poprzez tworzenie kolejnych przychodni geriatrycznych i szpitalnych oddziałów tego rodzaju.

Spotkanie zainaugurowała wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, pomysłodawczyni debaty, Eugenia Barcz, przywitaniem wszystkich przybyłych na debatę i gości specjalnych, panelistów mówiąc: „Pragniemy w gronie specjalistów i osób odpowiedzialnych za poruszoną tematykę, którzy przyjęli nasze zaproszenie, zastanowić się nad możliwościami utworzenia kolejnych przychodni geriatrycznych, szczególnie we wschodniej części naszego województwa oraz możliwościami tworzenia oddziałów geriatrycznych w szpitalach naszego regionu. Chcemy podjąć dyskusję nad warunkami zwiększającymi szansę poprawy opieki geriatrycznej w regionie. Wnioski z debaty zostaną przesłane do Ministerstwa Zdrowia, Władz i Instytucji Regionu”.


A przybyli i debatowali, odpowiadając pozytywnie na zaproszenie:

• Pani Jolanta Piotrowska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Rynkiewicz – kierownik Katedry Kardiologii Kardiochirurgii i Chorób Wewnętrznych UWM w Olsztynie;
• dr nauk medycznych Małgorzata Stompór – lekarz geriatra, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
• Pani Małgorzata Ławcewicz – kierownik w Wydziale Zdrowie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;
• Pan Walenty Seliga – Z-c Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
• Pan Tadeusz Politewicz – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Pan prof. dr hab., neurochirurg, Wojciech Maksymowicz, nie mogąc uczestniczyć w debacie, przesłał na ręce organizatorów list w którym zapewnił zebranych o swojej przychylności i chęci szeroko pojętej współpracy w działaniach podejmowanych dla poprawy stanu geriatrii na Warmii i Mazurach
• Przebieg debaty moderował pan Robert Lesiński redaktor Radia Olsztyn


Na debatę przybyli przedstawiciele seniorów z:

• Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszonych w Porozumieniu i Federacji UTW
• Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
• Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
• Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
• Społecznej Rady Seniorów
• Olsztyńskiej Rady Seniorów


Blisko dwugodzinna debata nad stanem i przyszłością warmińsko-mazurskiej geriatrii, której przebieg protokołowano określił potrzeby i konieczne działanie jakie należy podjąć by stan tej specjalistycznej dziedziny medycznej poprawić:


1. Zatrważający stan warmińsko-mazurskiej kadry i bazy geriatriatrycznej (trzy poradnie, żadnego specjalistycznego łóżka w szpitalach, 1 lekarz geriatra, żadnej pielęgniarki) wymaga jak najszybszej naprawy;
2. Należy odróżnić opiekę medyczną nad osobą starszą od leczenia takiej osoby w czasie choroby związanej ze starzeniem się;
3. Przedstawiciel NFZ zapewnił, że: „pieniądze na geriatrię się znajdą”, jeżeli „znajdą się lekarze posiadający specjalizację w tej dziedzinie”;
4. Z całą pewnością (propozycja pani Eugenii Barcz) należy rozpocząć akcję promocyjno-sponsoringową geriatrii wśród studentów uczelni medycznych, chociażby przez ufundowanie „stypendiów geriatrycznych” na okres specjalizacji. Owe stypendia przyciągnęłyby zapewne na Warmię i Mazury lekarzy specjalistów i pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi;
5. Wszyscy paneliści zapewnili o swojej przychylności dla wszelkich zabiegów mających podnieść.


Debata o stanie geriatrii na Warmii i Mazurach jest kontynuacją i rozszerzeniem zabiegów o poprawę stanu tej dziedziny medycyny, gdyż Porozumienie UTW w latach 2015 i 2018 kierowało apele o tworzenie poradni i oddziałów geriatrycznych do Władz Naszego Województwa i Instytucji mających wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej dla osób starszych.

Tekst i zdjęcia: Jerzy K. Kowalewicz