Przez blisko 10 godzin odkrywaliśmy (7 kwietnia 2019 r.), w grupie 50. osobowej Tajemnice Miast i Miasteczek Warmii i Mazur, a wyszukując „Pałace i Dwory Warmii i Mazur”. Odkryć dokonywaliśmy pod kierunkiem renomowanych przewodników PTTK Olsztyn z Koła Rodzinnego „Laurencja”, pani Ireny Dunajewskiej i pani Barbary Golakowicz historyk średniowiecza. Był to 126 rajd i przedostatni przed przerwą wakacyjną.

Celem głównym, najbardziej atrakcyjnym był Sztynort i najbardziej znana atrakcja tego miasteczka Pałac, posiadłość pruskiej rodziny Lehndorffów. Rodziny biorącej organizujący udział w zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu. Zniszczony w IIWŚ pałac odbudowuje fundacja polsko-niemiecka, w części zamieszkałej swego czasu przez nazistę Joachima von Ribbentropa.

Najpierw oglądaliśmy dworek w Sołdanach restaurowany, przyciągający zainteresowanych czerwonymi okiennicami i drzwiami. Obecni właściciele prowadzą gospodarstwo rolne na 32 ha gruntów ornych i leśnych.
W Brożówce pieczołowicie odbudowany dworek swego czasu zamieszkały przez Heinricha Himmlera. Tutaj przesłuchiwano zdradzonego i ujętego w Warszawie Stefana „Grota” – Roweckiego. Aktualny właściciel (600 ha gruntów) dba o historię i dzień współczesny prowadząc w dworku hotel dla turystów głównie niemieckich.

Oglądaliśmy także z zewnątrz remontowany pałac w Okowiznie. Pałac i zabudowania gospodarcze XVIII wieczne w stanie rozpadających się ruin.
Zakończenie eskapady w Ogonku w restauracji „Ognisty Ptak” obiadem jednodaniowym: zupa gulaszowa. Nazwa odbudowanego pensjonatu, hotelu, spa nad jeziorem Świecajty ma ponoć pochodzić od nazwy bojera przedwojennego właściciela tego miejsca.

Pogoda była zamówiona, słoneczna i niezbyt gorąca.