Wszyscy obecni

 

Społeczna Rada Seniorów tym razem spotkała się dn. 17 stycznia 2020 r.

Na posiedzenie zaproszono panią Katarzynę Todarczuk, Naczelnika Wydziału Praw Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Naczelnik szeroko i przystępnie omówiła także prawa pacjenta wchodzące w „Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej’ zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dn. 17 listopada 2019 r. Pani Naczelnik zachęcała do rejestrowania się na internetowym koncie pacjenta, tak w związku w wejściem (8 stycznia 2020) e-recept, jak sprawdzenia na tym koncie przebiegu leczenia i kuracji.

Kolejny gość, pani Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Glezman omówiła zasady trwającego ( do dnia 24 stycznia 2020) otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Pani Pełnomocnik Marszałka, wspólnie z przewodniczącym SRS kol. Krzysztofem Ludomirem Świątkiem wręczyła akt nominacji na członka SRS pani Ewie Kulpińskiej-Mejor reprezentującej w Radzie Porozumienie Uniwersytetów Trzecie Wieku.


Długo i merytorycznie trwały dyskusje na tematy które omówiły panie: Todarczuk i Glezman, co świadczyć może o braku szerszej wiedzy w poruszonych kwestiach - im większa wiedza dyskutantów tym dyskusje są krótsze.