Szanowni Państwo!

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, zrzeszając w 22 Kołach Terenowych blisko 1200 członków, jest jednym z 22 Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych składającym się na strukturę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Polsce. Nasze działanie trwające już XXV lat oparte jest o Statut zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000043188.

  

 25. letnia historia SEiRP/zarys/

Zaczęło się w Szczecinie

            29 maja 1990 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie członków założycieli, którzy powołali Komitet Założycielski, który wypracował założenia i dał podstawę do powołania do życia organizacji o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą: „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Dzień ten to niewątpliwie data historyczna, ale nie ona uznana jest za dzień powołania nowej organizacji. Jako zasadę przyjęto bowiem, że rozpoczynającym działalność nowej organizacji jest dzień 16 lipca 1990 roku, kiedy to Wydział I Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie postanowił wpisać Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000043188.