W Walnym Zebraniu Zwyczajnym Koła SEiRP w Lidzbarku Warm., w świetlicy Komendy Policji, 15 lutego 2019 r. oprócz członków Koła wzięli udział zaproszeni goście:
- Jacek Protas – poseł na Sejm RP – Platforma Obywatelska
- Jolanta Ołów – członek Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie, rzecznik prasowy
- Dariusz Behan – doradca Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie
- Asp .sztab. Rafal Tkaczuk - przewodniczący NSZZ Policjantów KPP Lidzbark Warm.

Pierwszą część zebrania, rozpoczęło wystąpienie posła Jacka Protasa, który poinformował zebranych o planach dalszego rozwoju Lidzbarka-Warmińskiego. Scharakteryzował planowaną budowę infrastruktury uzdrowiskowej, budowę tężni i innych obiektów, które będą kompatybilne z Termami Warmińskimi, a konkretnie ze źródłami wód termalnych.

Po wystąpieniu, części umożliwiającej zadawanie posłowi pytań, pierwsze pytanie do posła Jacka Protasa skierowała kol. Jolanta Ołów z ZW SEiRP w Olsztynie: „Jak jego ugrupowanie polityczne postąpi z krzywdzącą ustawą „represyjną” po ewentualnie wygranych wyborach parlamentarnych, czy zmieni tą krzywdzącą ustawę i spowoduje naprawienie krzywd wyrządzonych wielu ludziom ze służb mundurowych i ich rodzinom.
W odpowiedzi pan Poseł stwierdził, że jego ugrupowanie polityczne było przeciwne tej ustawie i głosowało przeciw jej zapisom – (wypowiedź dotyczy tzw. „drugiej ustawy represyjnej” głosowanej w Sali Kolumnowej Sejmu bez udziału posłów ugrupowań opozycyjnych – przyp. JKK) .Odpowiedź pana Posła była mało precyzyjna, niekonkretna i najwidoczniej nie zadowoliła słuchaczy, bowiem kolejne pytania i stwierdzenia związane z ustawą „represyjną” padały już dość chaotycznie i spontanicznie z sali.
Przypomniano zatem kto w 2009 roku jako pierwszy pozbawił „Służby” części ich świadczeń. Zarzucano Polskim parlamentarzystom ,że dość niefrasobliwie przyglądali się kiedy to Polskie Państwo za pośrednictwem swych posłów złamało własną umowę zawartą z funkcjonariuszami karząc ich po raz drugi w ramach odpowiedzialności zbiorowej za wyimaginowane zbrodnie ,za służbę w totalitarnym państwie. Kierowano skargi na pozbawianie funkcjonariuszy praw nabytych, działanie prawa wstecz, odbieranie rent i emerytur rodzinnych, stosowanie przeliczników obniżających świadczenia, które uwłaczają godności ludzkiej, czy też zastosowaniu w przepisach tzw. ”gilotyny”.

Poseł Jacek Protas zaproponował, że jeżeli będzie taka wola i zainteresowanie to może pomóc w zorganizowaniu spotkania na podobny temat adresowanego do szerszego gremium (Koła SEiRP z okolicznych miejscowości). Pan Poseł obiecał na to spotkanie zaprosić specjalizujących się w dyskutowanej problematyce parlamentarzystów i ekspertów.

Rafal Tkaczuk -przewodniczący NSZZ „Policjantów”w swoim wystąpieniu podziękował emerytom i rencistom policyjnym za popieranie jego kandydatury do Rady Powiatu Lidzbarskiego w ostatnich wyborach samorządowych. Złożył też podziękowanie środowisku SEiRP za wspieranie protestu w którym policjanci domagali się zmian w ustawie o Policji oraz domagali się podwyżek uposażenia. Kol. Rafał Tkaczuk przekazał uczestnikom zebrania dosyć obszerną informację z przebiegu tak długo trwającej akcji protestacyjnej policjantów w całym kraju i o satysfakcji z wygranej w tym proteście. Współpraca NSZZ „Policjantów” i Koła SEiRP w Lidzbarku Warm. układa się bardzo dobrze. W słusznych sprawach te dwa środowiska spod tych samych barw zawsze powinny się wspierać.

Druga część obrad to sprawozdawczość związana z rozliczeniem się zarządu Koła przed Walnym Zebraniem z wykonania zadań w 2018 roku. Chodziło głównie o wykonanie planu pracy w 2018 roku i realizację celów statutowych. Precyzując jeszcze bardziej-chodziło o to co Zarząd Koła zrobił dla swych członków w minionym roku. Kolejne sprawozdanie dotyczyło gospodarki finansowej w Kole w 2018 r i jeszcze kolejne mówiło o pracy komisji rewizyjnej w okresie sprawozdawczym. Następnie to dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, ich przyjęcie przez Walne Zebranie poprzez głosowanie jawne i podjęcie stosownej uchwały.

Opracowano na podstawie tekstu Lucjana Fiedorowicza, którego pełną treść umieszczono w OBI nr 106.