Koło SEiRP w Olsztynie już w lutym b.r. rozpoczęło starania o spotkanie z Andrzejem Rozenkiem dziennikarzem i politykiem SLD, „społecznej twarzy”, odrzuconej przez Sejm ustawy likwidującej odebranie w znacznej części emerytur mundurowym i ich rodzinom, człowiek oddany sercem i duszą sprawie cofnięcia skutków ustaw wprowadzonych przez Sejm przy jedynym sprzeciwie członków SLD.
Sześćdziesiąte pierwsze spotkanie z ofiarami ustaw represyjnych ustalone na 22 marca 2019 r., w miarę jego realizacji, zaczęło przyciągać do wzięcia w nim udziału – jako że niebawem (6 maja) odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego – kolejne osoby publiczne pragnące przedstawić siebie i swoje poglądy mundurowej - licznej przecież (ponad 50 tysięcy), grupie społecznej.

I tak oto, w spotkaniu z Andrzejem Rozenkiem wzięli także udział:

• Kol. Zdzisław Czernecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
• Kol. Ewa Grzegorczyk – Skarbnik FSSM RP
• Pan Marcin Kulasek – Sekretarz Generalny SLD
• Pan Władysław Mańkut – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD woj. warmińsko-mazurskiego
• Pani Katarzyna Piekarska – prawniczka i polityk SLD
• Pan płk Andrzej Piętak – Prezes ZW ZŻWP w Olsztynie
• Kol. Jerzy K. Kowalewicz – Prezes ZW SEiRP w Olsztynie

Spotkanie znakomicie prowadził i moderował kol. Bogdan Micek Prezes Koła SEiRP w Olsztynie, organizator (wspólnie z Jolantą Ołów – rzeczniczką prasową ZW SEiRP) bardzo ważnego dla olsztyńskich mundurowych przedsięwzięcia.
Ponad 60 przybyłych na spotkanie osób przez dwie godziny w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej województwa warmińsko-mazurskiego wsłuchiwało się w słowa otuchy, w snute scenariusze przyszłości, w propozycje i obietnice, ostrzeżenia i wyjaśnienia tego co rządzący już zrobili dla pozbawienia honoru i znaczącej części środków do życia stosując: odpowiedzialność zbiorową, zmuszając działanie (ich) prawa wstecz, likwidując prawa nabyte i stosowane unijne dyrektywy o „prawach człowieka i obywatela”.

Wszyscy goście i prelegenci jednym silnym głosem przekonywali zebranych o tym, że:

• Jedynym sposobem na odsunięcie tej ekipy rządzącej od władzy jest kartka do głosowania. Kartka użyta, w odpowiedni sposób, w dwóch kolejnych wyborach majowych do Parlamentu Europejskiego i jesienne parlamentarne w Polsce;
• Pierwszym zadaniem po odsunięciu PiS i przejęciu władzy będzie „odwrócenie” skutków ustaw represyjnych i ukaranie winnych ich stworzenia i wprowadzenia w życie.
• W przypadku kiedy PiS pozostanie przy władzy grożą Polakom lustracje i represje kierowane do innych grup społecznych i zawodowych by zwolnić miejsca i posady dla „swoich” spolegliwych, kierujących się w życiu wytycznymi pana prezesa.

Pytania spośród zebranych, kierowane w większości do Andrzeja Rozenka tyczyły głównie merytorycznych spraw wynikających z takiego, a nie innego, stosowania przepisów ustaw represyjnych przez organa państwa, do ich egzekwowania. Oburzenie budzi niestosowanie, a przynajmniej bardzo wybiórcze jego użycie, słynnego art. 8a, pozwalającego na uzyskanie „łaski” kolejnego ministra MSWiA.

Według ocen uczestników spotkania, jak i w opiniach internautów, było to merytoryczne i pożyteczne przedsięwzięcie. Było to spotkanie, które podtrzymało nadzieję na lepszą przyszłość, na oddanie honoru, tym którzy zasłużyli sobie pracą dla Polski, służbą dla Niej, na takie traktowanie, na przekreślenie wszystkiego co w życiu osiągnęli, pozwala przywrócić dumę z dokonań w służbie, tak sponiewieraną przez „dobrą zmianę”.

Tekst: Jerzy K. Kowalewicz

Foto: Jerzy K. Kowalewicz i interner