W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Zgromadzeni goście złożyli kwiaty i znicze pod tablica pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

HTTP://WARMINSKO-MAZURSKA.POLICJA.GOV.PL/OL/AKTUALNOSCI/56530,W-100-ROCZNICE-POWOLANIA-POLICJI-PANSTWOWEJ-ODDALI-HOLD-ZAMORDOWANYM-POLICJANTOM.HTML

Uroczystość:
Na terenie jednostki Policji przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie, 3 kwietnia 2019 r., odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Uroczystość rozpoczęła się od złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie insp. Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej RP na maszt i odtworzenie hymnu państwowego RP.
Goście:
Po hymnie insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przywitał zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Jarosław Babalski pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej, Andrzej Pęziński kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, Stanisław Gorczyca Sekretarz Urzędu Miasta Olsztyna. Jak co roku swoją obecnością uroczystość uświetnili Piotr Rafalski - wnuk asp. Konstantego Wolskiego oraz Barbara Gawlicka - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Olsztynie, a także Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policji w Olsztynie - Henryk Kołecki, Jerzy Kowalewicz - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie wraz z delegacją: Jolanta Ołów - rzecznik prasowym ZW SEiRP i Bogdan Micek - Prezes Olsztyńskiego Koła SEiRP oraz Marcin Nowotczyński - Zastępca Przewodniczącego NSZZ Pracowników Policji KWP w Olsztynie.
Zaproszeni goście po wysłuchaniu Apelu Pamięci i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.

Konstanty Wolski:
Konstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na terenie powiatu kartuskiego. Ostatnim miejscem służby była jednostka Policji w Jabłonowie Pomorskim. Rodzina przez wiele lat myślała, że zginął z rąk Niemców – nie wrócił bowiem z ostatniego zadania służbowego, jakim było konwojowanie grupy Niemców z terenu powiatu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski. O tym, że przedwojenny policjant zginał z rąk NKWD rodzina dowiedziała się dopiero w latach 80., kiedy opublikowano Listę Katyńską. Wcześniejsze pisma kierowane przez rodzinę Konstantego Wolskiego m.in. do Czerwonego Krzyża pozostawały bez odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu policjanta w obozie dla jeńców wojennych w Ostaszkowie, rodzina otrzymała dopiero we wrześniu 1996 roku.
Kalinin:
Przedwojenni policjanci Policji Państwowej przewożeni z obozu w Ostaszkowie do Kalinina wierzyli, że wrócą do Polski. Nie wrócili. Zginęli zamordowani przez NKWD w 1940 roku. Pamięć o zamordowanych i pochowanych w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć na zawsze. Historię asp. Konstantego Wolskiego przekazał jego wnuk Piotr Rafalski, były policjant KWP w Olsztynie, który zainspirował policjantów do posadzenia na terenie OPP w Olsztynie Dębu Pamięci poświęconemu jego dziadkowi.
Katyń – ocalić od zapomnienia:
„Katyń...ocalić od zapomnienia” był programem, który ma uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócić ich sylwetki zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden Dąb, to jedno nazwisko.
Warsztaty:
Po oficjalnych uroczystościach w budynku Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyły się warsztaty historyczne pn. „Kalinin – Golgota Policji Państwowej”, w którym udział wzięli wszyscy zaproszeni goście. Na spotkaniu tym policjanci obejrzeli dwa filmy pn. "Kresy" oraz "Katyń Golgota Policjantów" nawiązujące do historii Policji Państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym.