U operatorów sieci komórkowej, z firmami budowlanymi, kupując lub sprzedając samochód podpisujemy umowy. Co zrobić kiedy mamy wątpliwości dotyczące ich treści lub jeśli ktoś nie wywiązał się z wykonania pisemnych zobowiązań? Teraz w Olsztynie powstał ośrodek gdzie można udać się po pomoc prawną w takich sytuacjach, a my o tym na co trzeba uważać i jak może pomóc instytucja Ośrodka Konsumenckiego rozmawiamy z Zenonem Królikiem, koordynator ośrodka. – Ośrodek Konsumencki w Olsztynie to nowa inicjatywa... 

– Tak. W Polsce powstało już 10 takich placówek, głównie w miastach wojewódzkich. Funkcjonujemy pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a gospodarzem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Zaczęliśmy działać 2 kwietnia tego roku przy ulicy Tarasa Szewczenki 1. Jesteśmy do dyspozycji w poniedziałki i wtorki od godziny 9:00 do 17:00 oraz w środy od 9:00 do 15:00.

– Zatem kto może się zgłosić do was po pomoc?
– Nasz ośrodek świadczy usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nasza pomoc związana jest z szeroko rozumianą tematyką zawierania umów konsumenckich. Jesteśmy aby pomagać.

– Jakich najczęściej umów dotyczą porady prawne?
– Są to umowy, które dotyczą osób fizycznych. Mówiąc ogólnie chodzi o zakupy, usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne, usługi motoryzacyjne takie jak naprawy samochodów czy umowy kupna sprzedaży. Wachlarz zagadnień jest bardzo szeroki. Jednak musi dotyczyć osób fizycznych. Tylko takie osoby mogą otrzymać od nas pomoc.

– Załóżmy, że ktoś ma problem, przychodzi tutaj i co dalej?
– Jeśli jest jakiś problem z umową, jej wykonaniem, niedotrzymaniem terminu lub niewłaściwym jej wykonaniem to można przyjść do nas, zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu. Udzielam wtedy, co ważne, bezpłatnych porad prawnych. Podczas wizyty ukierunkowuję osobę jak może ona dochodzić swoich roszczeń. Analizuję kłopot i jeśli uznam, że oprócz tej ustnej prawnej pomocy udzielanej bezpośrednio potrzebna jest szersza pomoc, to wtedy możemy opracować pisma. Powstają one w imieniu osoby, która przyjdzie do nas po pomoc, możemy wspólnie opracować pisma przedprocesowe, a nawet pomóc w przygotowaniu pozwu do sądu. Najpierw jednak należy przejść całą drogą reklamacyjną. Droga dochodzenia swoich roszczeń rozpoczyna się od pisma wzywającego do np. naprawy, czy zamiany towaru. Później jeśli strona nie wywiąże się w terminie, to pomagam napisać pozew do sądu. Dużo problemów dotyczy firm energetycznych lub telekomunikacyjnych. Wówczas pomagam na przykład wskazać niedozwolone zapisy w takich umowach. Są jeszcze takie sytuacje, jak kupno rzeczy na odległość lub przez internet, wówczas należy pamiętać, że taki zakup można zwrócić wciągu 14 dni co bezpośrednio wynika z przepisów, a kupujący nie poniesie z tego tytułu żądnych skutków prawnych. Dotyczy to również sprzedaży poza miejscem prowadzenia działalności. To tzw. prezentacje lub pokazy organizowane głównie dla osób starszych. Różne osoby podczas takich wydarzeń podpisują umowy, których nie czytają lub są wprowadzani w błąd. Oszustwa w zawieraniu takich umów oczywiście też się zdarzają, wtedy my jako ośrodek współpracujemy z policją, prokuraturą czy Inspekcją Handlową.

– Dużo osób korzysta z waszych usług?
– W kwietniu mieliśmy 20 porad prawnych i kilka spraw jest na etapie pism procesowych. W maju na ten moment mamy za sobą już ponad 20 spotkań z petentami.

Przedruk z: http://gazetaolsztynska.pl/585452,Jestesmy-aby-pomagac.html opublikowany 20 maja 2019 r.

PS Zenon Królik, z którym Redakcja Gazety Olsztyńskiej przeprowadziła wywiad jest członkiem Koła SEiRP w Lidzbarku Warm., byłym policjantem. Swoją policyjną karierę zakończył na stanowisku Komendanta Komendy Powiatowej w Bartoszycach.