Doroczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie miało miejsce w dn. 26 września 2019 r., tydzień po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów SEiRP w Płońsku. Zaproszeni goście, prezesi Kół Terenowych i Zarząd Wojewódzki z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość, że żaden przedstawiciel Zarządu Głównego nie będzie w Posiedzeniu uczestniczył, jakby tego było mało ZG nie powiadomił Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie o rezygnacji z udziału w obradach.

 • Dopisali natomiast zaproszeni na obrady goście:
  • Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie nadkom. Robert Brzycki,
  • Przewodniczący NSZZ Policjantów Warmii i Mazur kol. Sławomir Koniuszy.
  • Przewodniczący Delegatury Warmińsko Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów - Aleksander Pieczkin
  • Dyrektor Biura Obsługi Konsumentów w Olsztynie kol. Zenon Królik
  • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Lucjan Fiedorowicz
  • Prezes Honorowy ZW SEiRP w Olsztynie kol. Lucjan Kołodziejczyk
  • Doradcy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie: Karol Kuflowski i Eugeniusz Jagiełłowicz.
  • „Mundurowy” kandydat na posła do Sejmu RP - kol. Andrzej Zielonka
 • Głównym tematem posiedzenia była relacja z przedsięwzięć i działań prowadzonych przez członków Zarządu w zakresie:
  • Integracji środowiska;
  • Współpracy z innym organizacjami „mundurowymi” i pozarządowymi;
  • Działania „antyrepresyjne
  • Październikowe wybory do parlamentu RP.


Goście Posiedzenia szeroko omawiali dobrą współpracę z SEiRP i zapewniali o dalszej jej kontynuowaniu.
Delegaci na NKZD w Płońsku Andrzej Leszczyński i Jerzy K. Kowalewicz przekazali zebranym relacje ze Zjazdu. Omówili tematy dyskusji zjazdowych i wyniki obrad.


W czasie posiedzenia odznaczono: Sławomira Koniuszego i nadkom. Robert Brzyckiego odznaką: „Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem, a kol. Wojciecha Ostrycharza „Za Wybitne Zasługi dla SEiRP”.