IMG 0577

 dniu 19 lipca 2020 r., z okazji Święta Policji tradycyjnie już spotkała się grupa wędkarzy zrzeszonych w 38 Kole Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu na zawodach wędkarskich zorganizowanych z okazji tego święta. W tegorocznych zawodach wzięło udział 13 zawodników, wędkowano w rzece Elbląg na Bulwarze Zygmunta Augusta. Sama rzeka liczy sobie 14,5 km wypływa z jeziora Druzno i wpada do Zalewu Wiślanego jest częścią drogi wodnej określanej jako Kanał Elbląski, choć on zaczyna się dopiero za jeziorem Druzno w skład tej drogi wchodzą też pochylnie po których kursują stateczki żeglugi śródlądowej.

11 lipca 1920 roku na terenie części Prus Wschodnich odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy mieli zdecydować za przynależnością tych ziem do państwa niemieckiego lub polskiego. Plebiscyt był wynikiem przegranej przez Niemcy I wojny światowej oraz odradzania się po latach zaborów Polski. Prusy Wschodnie będące częścią Niemiec stanowiły sporny teren – mieszkała tu ludność polskojęzyczna, a Warmia przed pierwszym rozbiorem przez ponad 300 lat należała do Polski. O losie tych ziem mieli zdecydować mieszkańcy. W tym roku obchodzimy okrągłą 100-tną rocznicę tego ważnego głosowania. Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu.

Szpital klimatyczny w Ameryce

Pełen autokar, 50 osób, w niedzielę, 17 lutego 2020 roku, przy dosyć „zmiennej” pogodzie, zapoznało się z miejscami i miejscowościami, w których działa się historia, w których ta historia została upamiętniona i udostępniona ku pamięci, ku przestrodze…

 

Smolajny, Praslity, Dobre Miasto: taką oto trasę, zaplanowaną przez PTTK Olsztyn, przebyliśmy w niedzielę19 stycznia.Jedna przewodniczka i pięćdziesięciu seniorów, a w tym, jak zawsze na takich wycieczkach bywa, kilku członków SEiRP.

Przedostatnią niedzielę 15 grudnia 2019 r. członkowie Koła SEiRP w Olsztynie, wybrali się na ostatnią, w tym roku, autokarową wycieczkę z PTTK-owskim Kołem „Laurencja” w Olsztynie. To już 134. wycieczka z cyklu: „Wędrówki Rodzinne”: Reszel i Okolice.