U operatorów sieci komórkowej, z firmami budowlanymi, kupując lub sprzedając samochód podpisujemy umowy. Co zrobić kiedy mamy wątpliwości dotyczące ich treści lub jeśli ktoś nie wywiązał się z wykonania pisemnych zobowiązań? Teraz w Olsztynie powstał ośrodek gdzie można udać się po pomoc prawną w takich sytuacjach, a my o tym na co trzeba uważać i jak może pomóc instytucja Ośrodka Konsumenckiego rozmawiamy z Zenonem Królikiem, koordynator ośrodka. – Ośrodek Konsumencki w Olsztynie to nowa inicjatywa... 

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Zgromadzeni goście złożyli kwiaty i znicze pod tablica pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

HTTP://WARMINSKO-MAZURSKA.POLICJA.GOV.PL/OL/AKTUALNOSCI/56530,W-100-ROCZNICE-POWOLANIA-POLICJI-PANSTWOWEJ-ODDALI-HOLD-ZAMORDOWANYM-POLICJANTOM.HTML

W Walnym Zebraniu Zwyczajnym Koła SEiRP w Lidzbarku Warm., w świetlicy Komendy Policji, 15 lutego 2019 r. oprócz członków Koła wzięli udział zaproszeni goście:
- Jacek Protas – poseł na Sejm RP – Platforma Obywatelska
- Jolanta Ołów – członek Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie, rzecznik prasowy
- Dariusz Behan – doradca Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie
- Asp .sztab. Rafal Tkaczuk - przewodniczący NSZZ Policjantów KPP Lidzbark Warm.

Koło SEiRP w Olsztynie już w lutym b.r. rozpoczęło starania o spotkanie z Andrzejem Rozenkiem dziennikarzem i politykiem SLD, „społecznej twarzy”, odrzuconej przez Sejm ustawy likwidującej odebranie w znacznej części emerytur mundurowym i ich rodzinom, człowiek oddany sercem i duszą sprawie cofnięcia skutków ustaw wprowadzonych przez Sejm przy jedynym sprzeciwie członków SLD.
Sześćdziesiąte pierwsze spotkanie z ofiarami ustaw represyjnych ustalone na 22 marca 2019 r., w miarę jego realizacji, zaczęło przyciągać do wzięcia w nim udziału – jako że niebawem (6 maja) odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego – kolejne osoby publiczne pragnące przedstawić siebie i swoje poglądy mundurowej - licznej przecież (ponad 50 tysięcy), grupie społecznej.


Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński został patronem policjantów z Warmii i Mazur. W latach 1935 – 1939 pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

W czwartek (07.02.2019 r) o godz. 10:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński. W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie i posłanki na Sejm RP Iwona Arent, Jerzy Wilk, Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski, Senator RP Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, podinsp. Monika Florczuk Naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP oraz gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka w uroczystości nadania patrona policji Warmii i Mazur wzięli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie; Jerzy K. Kowalewicz – prezes ZW SEiRP, Jolanta Ołów – rzecznik prasowy ZW SEiRP i Bogdan Micek – prezes olsztyńskiego Koła SEiRP. – (dopisek JKK)