Tradycją stał się udział drużyny strzeleckiej Koła SEiRP w Olsztynie w „Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Koło „Przeciwlotnik” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zawody, zachowując wszelkie profilaktyczne zalecenia i zabezpieczenia, przeprowadzono, jak zawsze, na bezpiecznej i dobrze wyposażonej strzelnicy Ligi Ochrony Kraju w Lesie Miejskim w Jakubowie/Olsztynie.

Porządek obrad
posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP
w dn. 30 czerwca 2020 roku (wtorek)  w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku

Doroczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie miało miejsce w dn. 26 września 2019 r., tydzień po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów SEiRP w Płońsku. Zaproszeni goście, prezesi Kół Terenowych i Zarząd Wojewódzki z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjął wiadomość, że żaden przedstawiciel Zarządu Głównego nie będzie w Posiedzeniu uczestniczył, jakby tego było mało ZG nie powiadomił Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie o rezygnacji z udziału w obradach.

Konferencja w Toruniu

Zapowiedziana w poprzednim wydaniu Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (nr 115) na dzień 7 grudnia 2019 r. ogólnopolska konferencja „Solidarni z represjowanymi” odbyła się w Toruniu. Konferencję zorganizowali „Obywatele RP”

W czwartek, 23 maja, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki w Olsztynie odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób. Poruszyli wiele tematów, m.in. problem odpowiedzialności zbiorowej po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej, bariery komunikacyjne osób głuchych, czy problemy służby zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do seniorów.